Dag 7
In zes dagen heeft God de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daarin is.
Op de zevende dag rustte hij uit van al het werk dat hij gedaan had.
Dat is de geschiedenis van de hemel en de aarde.
Zo heeft God ze gemaakt.

In straattaal
Toen was God klaar. De wereld was omin mooi geworden.

Het was alsof een poet een meesterlijke rhyme had geschreven,
alsof een artist een gruwelijke piece had gemaakt. Het was epic. Het was perfect.
Op de zevende dag childe de MASTER van zijn werk.
Hij gaf de zevende dag een speciale blessing, zo van dat die dag anders was dan alle andere dagen.
Een aparte dag, je weet toch.
Dat is de torrie van hoe alles begon, for real, HIStory.

                                                            (uit: Daniël de Wolf, Genesis – Hoe de torrie begon, Amsterdam 2012,
het boek Genesis is door Daniël de Wolf vertaald in straattaal)

terug naar home scheppingsverhaal