Opdracht: ‘lijnenspel’
Hieronder laat ik de door mij ingezonden foto’s zien. Ik heb bij dit onderwerp bewust gekozen voor zwart wit afbeeldingen. Het accent moest voor mij liggen op de vorm en niet op kleur. De foto’s zijn gemaakt bij het stadskantoor in Utrecht, Jeltesloot aquaduct tussen Woudsend en Sneek, de Erasmusbrug in Rotterdam en het EYE filmmuseum in Amsterdam.
Of ik geslaagd ben met dit onderwerp laat ik graag aan de kijker over. Dus: “schiet er eens op en laat het mij weten”.

terug